Dobór instrumentów komunikacji marketingowej w usługach fryzjerskich

Nie ma marketingu bez komunikacji marketingowej. Żadna branża, a szczególnie usług osobistych takich, jakimi są usługi fryzjerskie nie obędzie się bez informacji o ofercie, cenach, promocjach. Pod pojęciem komunikacji kryje się obustronny proces wymiany informacji, w którym musi wystąpić nadawca i odbiorca oraz komunikat – informacja. Nośnikami danych mogą być słowa – komunikacja werbalna, ale też: dźwięk, obraz, tekst, gesty. Modelowa komunikacja zakłada kilka istotnych czynników.

2018-06-27 12:34:49

Po pierwsze komunikat będzie miał swój nośnik i zostanie przekazany w języku zrozumiałym dla uczestników procesu komunikacji. Po drugie przekaz będzie miał swojego adresata, czyli informacja będzie przeznaczona dla danego odbiorcy. A po trzecie – przekaz spotka się z odbiorem i nie zakłóci go szum (czynniki zewnętrzne). Dokładnie te same wytyczne dotyczą komunikacji marketingowej. Informacja marketingowa musi mieć swój nośnik, czyli odpowiednio dobrane narzędzia i metody komunikacji. Musi mieć także swojego odbiorcę, którego potrzeby próbujemy zrealizować i do którego chcemy kierować naszą ofertę usługową.

Dobór instrumentów komunikacji marketingowej musi być klarowny tak, by komunikat był czysty, nie zakłóciły go czynniki zewnętrzne, ale przede wszystkim by był zrozumiały przez naszego potencjalnego klienta. Zatem można wskazać trzy podstawowe funkcje komunikacji marketingowej w usługach: informacyjna, pobudzająca i konkurencyjna. Informowanie o usługach czy nowościach w ofercie fryzjerskiej pozwala przełamać barierę nieznajomości rynku poprzez dostarczenie naszym potencjalnym usługobiorcom informacji dotyczących salonu, produktu, oferty. Funkcja pobudzająca oznacza zamierzenie wywołania określonych zachowań nabywcy usług fryzjerskich poprzez dostarczenie mu przesłanek decyzyjnych. Te przesłanki decyzyjne mogą być racjonalne: promocja na nową usługę fryzjerską, dodatkowy zabieg pielęgnacyjny, prezent w postaci kosmetyków pielęgnacyjnych do przetestowania czy w końcu marketingowy voucher na usługę fryzjerską dla przyjaciółki, znajomego, córki czy mamy; oraz emocjonalne: chęć wyróżnienia się, korzystanie z usług tylko markowego salonu czy tylko markowych produktów kosmetycznych, poczucie piękna i samozadowolenia z zabiegu czy usługi. Z kolei funkcja konkurencyjna oznacza tworzenie pozacenowych instrumentów rywalizacji na rynku usług fryzjerskich: wygląd salonu, znajomość potrzeb naszych usługobiorców, nastrój podczas realizacji usługi, marka, prestiż, ale też bliskość, dostępność, terminy usług, miła, przyjacielska obsługa.

System komunikacji marketingowej składa się z pięciu podstawowych narzędzi komunikacji, są to: reklama, promocja sprzedaży, public relations (promowanie i ochrona wizerunku firmy), sprzedaż osobista i marketing bezpośredni oraz interaktywny.

Reklama, jako podstawowe narzędzie masowej i bezosobowej komunikacji marketingowej, pozwala na przekazanie informacji o produktach i usługach naszego zakładu fryzjerskiego oraz przekazanie komunikatu perswazyjnego, czyli skłaniającego do dokonania zakupu. Wybierając tę formę komunikacji należy się zastanowić nad mediami reklamy (telewizja, czasopisma, radio, outdoor – reklama zewnętrzna, Internet, telefon) oraz mieć na uwadze koszty takiej komunikacji. Reklama jest skutecznym sposobem docierania do szerokiej masy odbiorców, ale często zapominamy, że w usługach fryzjerskich niekoniecznie chodzi nam o szeroki odbiór, informowanie wszystkich. Zaś ze względu na wysokie ceny powierzchni reklamowej, wykupu czasu antenowego czy radiowego, ceny reklam na poczytnych portalach Internetowych warto przeanalizować nakłady do efektów reklamy. Duży, markowy salon fryzjersko-kosmetyczny czy sieć salonów może sobie pozwolić na kosztowną reklamę telewizyjną czy reklamę bilboardową (zewnętrzną). Dla małego lokalnego zakładu fryzjerskiego warto rozważyć atrakcyjne ulotki reklamowe, rozdawane w klubie fitness, sklepach, drogeriach czy nawet reklamę w lokalnej prasie i radio. Tanim i efektywnym sposobem reklamy jest system smsów czy własnej strony reklamowej na portalach społecznościowych (Facebooku, Instagramie). Niewielkie zakłady czy salony fryzjerskie powinny dbać o marketing szeptany, czyli reklamę przekazywaną „z ust do ust” przez naszych klientów i wykorzystać tę formę komunikacji marketingowej. W reklamach prasowych warto rozważyć dobór czasopisma. Bardziej wiarygodnym źródłem informacji są czasopisma branżowe. Klient czytając o nowej ofercie, produkcie w specjalistycznej prasie będzie nastawiony na rzetelny opis cech tego produktu i na rzetelną branżową ofertę, co bardzo uwiarygodni nasz przekaz marketingowy.

Promocja sprzedaży wydaje się być najłatwiejszym sposobem komunikacji marketingowej, o szerokim asortymencie i dużym zróżnicowaniu kosztów. Promocją sprzedaży określa się wszystkie krótkookresowe działania mające zwiększyć sprzedaż: próbki, kupony konkursy, sezonowe obniżki cen, podarunki (elementy promocji konsumenckiej), rabaty, upusty, wyposażenie salonów (elementy promocji handlowej) i w końcu targi, wystawy (elementy promocji biznesowej). Skupiając się na komunikacji marketingowej skierowanej do konsumentów należy pamiętać, szczególnie w sektorze usług osobistych, że promocja sprzedaży nie buduje lojalności klienta. W usługach fryzjerskich dobrze jest wykorzystać tę formę komunikacji do zainteresowania swoją ofertą nowych, potencjalnych klientów, obdarować ich prezentem, promocją, ale lojalność oprzeć na świetniej obsłudze, miłej atmosferze, założeniu karty klienta, subtelnym przypomnieniu się o ofercie, np. smsem czy zaproszeniem na event. Masowe obniżki cen w usługach fryzjerskich prowadzą także do wojen cenowych na lokalnych rynkach usług fryzjerskich, a działania podarunkowe, gadżety, kupony są łatwe do powielenia. Jednak warto skorzystać z promocji sprzedaży, opartej na obniżkach i promocjach dodatkowych usług, zabiegów pielęgnacyjnych w okresach spadku sprzedaży, np. po okresie karnawałowym.

Sprzedaż osobista, określana także promocją osobistą jest formą akwizycji, zwykle nie wykorzystywaną w usługach fryzjerskich. Kojarzy nam się z domowymi prezentacjami pościeli, garnków, odkurzaczy czy masażerów. Zapominamy jednak, że ten element komunikacji marketingowej możemy zastosować przy samej realizacji usługi fryzjerskiej. Nasz pracownik – fryzjerka, kosmetyczka – podczas usługi może w sposób bardzo delikatny, z wyczuciem, osobiście polecać konkretny produkt kosmetyczny lub dodatkowy zabieg pielęgnacyjny, jednocześnie pozyskując informację zwrotną od usługobiorcy, czy jest zadowolony z usługi, zainteresowany zakupem. Więź tworzona pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą podczas usług osobistych typu fryzjerskie czy kosmetyczne stwarza doskonałą okazję do pełnej taktu i subtelności akwizycji do zwiększonych zakupów w naszym salonie.

Dobór instrumentów komunikacji marketingowej w usługach fryzjerskich można oprzeć na modelu AIDA oddziaływania na konsumentów. Model AIDA, opracowany blisko sto lat temu, odwołuje się do czynników psychologicznych odbiorców komunikatów. Skrót pochodzi od słów: Attention – przyciągnąć uwagę, Interest – zainteresować produktem, Desire – wywołać pragnienie zakupu, Action – pobudzić działanie do zakupu. Nasz komunikat marketingowy powinien zatem przyciągnąć uwagę potencjalnego usługobiorcy, wyróżnić ofertę, by klient ją zauważył spośród innych. Następnie klient powinien się zainteresować naszą usługą fryzjerską, salonem, skupić na korzyściach, jakie osiągnie z takiej oferty, by dojść do wniosku, że tylko nasza usługa zrealizuje jego potrzeby najlepiej, aż dokona zakupu. Analizując model AIDA do budowania poprawnej komunikacji marketingowej w usługach fryzjerskich nie wolno zapomnieć, iż usługa fryzjerska rzadko realizowana jest „od ręki”, czyli klient wchodzi do salonu „z ulicy” i jest obsługiwany. Zwykle poprzedzana jest umówieniem, telefonem, zapytaniem o terminy wizyt. Tego momentu nie wolno zmarnować w komunikacji marketingowej. I tu warto położyć nacisk na bardzo miłą obsługę, pracownika z dużym wyczuciem, empatią, zdolnego przekonać do wizyty, umówić dogodny dla klienta (i salonu) termin, zapewnić usługobiorcę, że to najlepszy jego wybór. Następnie po zrealizowaniu usługi fryzjerskiej upewnić się, czy klient jest zadowolony.

Stąd model AIDA komunikacji marketingowej w usługach fryzjerskich powinien być rozszerzony do AIDACS: C jak Conviction, przekonanie, że klient dokonał właściwego wyboru i podjął słuszną decyzję zakupując oferowaną usługę oraz S jak Satisfaction, satysfakcja klienta z zakupu, poczucie dobrze zrealizowanej potrzeby i chęć ponownego skorzystania z naszej oferty. Tylko takie podejście zagwarantuje sukces w komunikacji marketingowej.

ZNAJDŹ NAS: