Kilka zasad skutecznej dezynfekcji zgodnie z nową ustawą dla salonów!

Szczegółowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, od maja 2012 roku były regulowane przez Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawa ta dawała spore możliwości różnych interpretacji zarówno przez sanepid, jak i salon. NADCHODZI NOWE!

2019-09-24 15:52:38

Nowy projekt z 10 czerwca 2019 roku jest po etapie konsultacji publicznych i czeka na oficjalną akceptację Ministra Zdrowia. W ślad za tym, że coraz większa część społeczeństwa korzysta z usług fryzjerskich i barberskich i coraz więcej powstaje nowych salonów, musi pójść unormowanie przestrzegania zasad higieny na poziomie wykonywania usług profesjonalnych.

Przedstawiam najważniejsze kwestie z zakresu ochrony Twojego zdrowia, o które należy zadbać już teraz, niezależnie od tego, kiedy ustawa „wejdzie w życie”

Ustawa (projekt) określa bardzo szczegółowo definicje dla materiałów, których używasz w salonie, i warto zapoznać się z ich opisem:

 • materiał skażony – wyrób lub narzędzie przeznaczone do wielorazowego użytku, używane przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, naruszające lub mogące naruszyć ciągłość tkanek ludzkich, lub mające kontakt z błonami śluzowymi, zanieczyszczone płynami ustrojowymi, wydzielinami lub wydalinami;
   
 • narzędzie – przedmiot używany przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, mający kontakt z ciałem człowieka, w tym naruszający lub mogący naruszać ciągłość tkanek ludzkich;
   
 • materiał sterylny – wyrób lub narzędzie poddane skutecznej sterylizacji, wolne od żywych, zdolnych do namnażania się czynników biologicznych.

Ustawa (projekt) podaje również definicje usług, które wykonujesz w salonie:

 • usługi (bez bliższego określenia) – usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu lub odnowy biologicznej świadczone w obiekcie lub w miejscu wezwania;
   
 • usługi są świadczone:

1) z zachowaniem zasad higieny, w tym higieny rąk, które myje się lub dezynfekuje zgodnie z procedurą mycia i dezynfekcji rąk;

2) przy użyciu rękawic jednorazowego użytku, zapewniających odpowiedni poziom ochrony rąk stosownie do podejmowanej czynności, w przypadku:

a) zabiegu, w trakcie którego dochodzi lub może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich lub kontaktu z błonami śluzowymi,

b) kontaktu z materiałem sterylnym,

c) narażenia na kontakt z płynami ustrojowymi, wydzielinami lub wydalinami,

d) wykonywania czynności mogących narazić na inne zanieczyszczenie rąk, w tym kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi, w szczególności podczas porządkowania i czyszczenia, mycia i dezynfekcji stanowiska świadczenia usług, a także dekontaminacji wyrobów i narzędzi.

Kilka ważnych definicji, aby kontrola sanepidu niczym Cię nie zaskoczyła.

Właściwie opracowane procedury dekontaminacji w salonie mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób i zakażeń. Należy założyć, że każda, nawet niewidoczna kropla krwi, płyny ciała i tkanki skórne są zakaźne, w tym Twoje i wszystkich klientów.

Niebezpieczeństwa, które czyhają na profesjonalistów każdego dnia, to głównie bakterie, grzyby oraz wirusy. Większość mikroorganizmów chorobotwórczych przenoszona jest drogą kropelkowo-powietrzną i poprzez płyny ustrojowe. Ogromna grupa ludzi jest nieświadoma tego, że jest nosicielem patogenów chorobotwórczych. Wiele chorób ujawnia się po czasie, np. wirusowe zapalenie wątroby typu C lub B (WZW). Niektóre bakterie, m.in. gronkowiec, utrzymują się na skórze czy w mieszkach włosowych nawet 24 godz.

DEKONTAMINACJA to proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję i sterylizację.

MYCIE

To pierwszy etap dekontaminacji polegający na usuwaniu zanieczyszczeń z dłoni, powierzchni, akcesoriów i narzędzi w salonie fryzjerskim i kosmetycznym. Niewłaściwe jest myślenie, że skoro używamy środków do dezynfekcji bądź autoklawu do sterylizacji, to proces mycia jest stratą czasu. Pamiętajmy, że każdy etap dekontaminacji – mycie, dezynfekcja i sterylizacja – jest ważny dla zachowania najwyższego standardu higieny w salonie.

Proces usuwania z życia ludzkiego czynników zagrażających zdrowiu osiągany poprzez mycie określany jest jako HIGIENA i dotyczy każdego człowieka. Natomiast proces dążący do eliminacji możliwie dużej ilości mikroorganizmów na powierzchniach i przedmiotach codziennego użytku przeprowadzany za pomocą zwykłych środków myjących to SANITYZACJA.

Sanityzacja oraz higiena osiągane poprzez proces mycia dotyczą każdego człowieka w codziennym funkcjonowaniu. Profesjonalistów z branży kosmetycznej, ze względu na duże ryzyko przeniesienia zakażeń, obowiązuje dodatkowo DEZYNFEKCJA ORAZ STERYLIZACJA.

DEZYNFEKCJA

Ma na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów potencjalnie obecnych na narzędziach, akcesoriach i powierzchniach w gabinecie kosmetycznym. W warunkach panujących w gabinecie kosmetycznym właściwa jest dezynfekcja chemiczna (preparaty biobójcze). Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, a nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe, tzw. spory.

Do dezynfekcji używa się środków dopuszczonych do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie. Od 2002 roku jest to jedyny urząd w Polsce, w którym można zarejestrować produkty do dezynfekcji. Potwierdzenia oraz listy preparatów biobójczych Instytutu PZH nie są wystarczającym dokumentem pozwalającym na stosowanie preparatów do dezynfekcji w naszym kraju.

Do dezynfekcji należy wybierać preparaty o działaniu bakterio-, grzybo- i wirusobójczym (przede wszystkim wobec wirusów WZW typu B i C i HIV).

Warunkiem koniecznym dla skutecznej dezynfekcji jest właściwe stężenie płynu dezynfekcyjnego i „czas kontaktu”, czyli czas, po którym preparat ma pełne działanie biobójcze. W trosce o swoje zdrowie należy wybierać preparaty bez aldehydów i fenoli. Jeśli zależy nam na długiej żywotności narzędzi, akcesoriów oraz powierzchni, dodatkowo wskazane jest, aby preparaty do dezynfekcji nie zawierały alkoholu (etanolu) i posiadały formułę przeciw korozji.

STERYLIZACJA

To proces polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych (sporów) form mikroorganizmów. Przetrwalniki (endospory, spory) to tzw. formy spoczynkowe bakterii i grzybów, które umożliwiają im przetrwanie niekorzystnych warunków: susza, bardzo niskie lub wysokie temperatury, brak wody i substancji odżywczych. Sterylizacji można dokonać mechanicznie, fizycznie bądź chemicznie. W gabinecie kosmetycznym jedyną skuteczną metodą jest sterylizacja suchym gorącym powietrzem lub nasyconą parą wodną pod ciśnieniem. Sterylizacja roztworami środków chemicznych: aldehydu glutarowego (2% r-r, 3 godz.) lub kwasu nadoctowego jest toksyczna i niemożliwa w salonie. Zgodnie z projektem nowej ustawy właściwym urządzeniem do sterylizacji jest sterylizator (autoklaw) parowy spełniający co najmniej standardy normy PN EN 13060.

ZNAJDŹ NAS: