Nowa podstawa programowa: nowy program nauczania dla zawodów fryzjerskich

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. Technicy usług fryzjerskich jak i fryzjerzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na ich profesjonalne przygotowanie, które przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej.

2019-10-25 13:19:38

16 maja bieżącego roku zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Zmiany weszły w życie od 1 września 2019 roku. Rozporządzenie określa podstawę programową dla zawodu fryzjer i technik usług fryzjerskich szkolnictwa branżowego, jak również dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów.

Nowa podstawa programowa różni się od dotychczasowej przede wszystkim strukturą i zakresem treści. Nowy dokument uwzględnia wymagania, które potwierdzą osiągniecie efektów kształcenia w danym zawodzie. Nowa struktura jest tak dla ucznia, jak i nauczyciela. Dokument zawiera także propozycje dodatkowych umiejętności zawodowych, które szkoła może wybrać jako dodatkową ofertę w danym zawodzie i są to: elementy trychologii we fryzjerstwie, elementy wizażu, podstawy barberstwa, podstawy charakteryzacji, stylizacji koloru, wykonywania i pielęgnacji tresek oraz zagęszczania i przedłużania włosów. Elementy te są odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie na rynku pracy ustalone po uprzednich rozmowach z pracodawcami.

Przepisy rozporządzenia stosowane będą od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się 1 września 2019 r. lub 1 lutego 2020 r., w semestrze I szkoły policealnej, klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum, a także w roku szkolnym 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia i w latach następnych, również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Do zawodu technik usług fryzjerskich 514105, czyli kwalifikacji pełnej, przypisany jest IV poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Do kwalifikacji cząstkowych FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich oraz FRK.03. Projektowaniu i wykonaniu fryzur przypisano poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zawód w branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK). Nauczanie zawodu technik usług fryzjerskich 514105 odbywa się w technikum, branżowej szkole II stopnia (FRK.03. Projektowanie i wykonanie fryzur) i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Istotą tego zawodu jest posiadanie wiedzy teoretycznej z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa oraz praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów fryzjerskich oraz projektowania i kreowania wizerunku klienta. Kreatywność i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu to podstawowe zadanie technika usług fryzjerskich.

W zawodzie istotna jest wrażliwość estetyczna, precyzja, wysoka kultura osobista, spostrzegawczość, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich, a przede wszystkim odpowiedzialność.

Technik usług fryzjerskich potrafi oceniać stan włosów oraz skóry głowy w odniesieniu do wykonywania usług fryzjerskich, wykonywać różnorodne zabiegi na włosach i skórze głowy, począwszy od diagnozy, pielęgnacji, strzyżenia, zabiegów chemicznych po pełną stylizację fryzur z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania.

Absolwent posiadać będzie również umiejętności zarządzania zespołem, zna podstawy komunikacji z klientem oraz posiadać będzie predyspozycje do zarządzania salonem fryzjerskim.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

RK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
 

FRYZJER 514101

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:

a) prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,

b) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,

c)  wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,

d) wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,

e) wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,

f)   wykonywania zmiany koloru włosów,

g) wykonywania stylizacji fryzur.

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:

a) projektowania fryzur,

b) dokumentowania fryzur,

c)  wykonywania fryzur na podstawie projektów.

PRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA 932920

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy fryzjera powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych: 

a) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy do usług fryzjerskich;

b) wykonywania zabiegów pielęgnacji i zmiany kształtu włosów;

c)  pomocy podczas wykonywania zabiegów strzyżenia, przedłużania i zagęszczania, golenia oraz formowania zarostu męskiego;

d) pomocy podczas wykonywania zabiegów zmiany koloru włosów. 

 

Tekst: mgr Joanna Suska

nauczyciel Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

 

ZNAJDŹ NAS: